Thursday, November 13, 2008

ดราก้อนบอลจีที ตอนที่ 01

ดราก้อนบอล ปริศนาปรากฏ!! โงกุนกลายเป็นเด็ก!?

นับแต่โงกุนพาอูบุไปฝึกวิชา วันเวลาก็ได้ผ่านไปหลายปี ขณะทั้งคู่ฝึกวิชาอยู่ พีราฟ ไม และชู ก็ปรากฏตัวขึ้น ก่อนนำดราก้อนบอล ที่ถูกซ่อนออกมาใช้ โงกุนได้มาเห็นเข้า พีราฟจึงพลั้งปากไปว่า...ถ้าโงกุนเป็นเด็กจะจัดการได้แน่นอน...!! เทพเจ้ามังกรจึงทำให้โงกุนเป็นเด็กอีกครั้ง!!

อ่านเนื้อเรื่องย่อ ดราก้อนบอลจีที ตอนที่02

No comments: